Obecné zastupiteľstvo 9.8.2017 o 17:00 hod.

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v stredu 09. 08. 2017 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Obec Ľuboreč v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Informácia sa nachádza v priloženom dokumente.

 

Obecné zastupiteľstvo 21.06.2017 o 17:00 hod.

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v stredu 21. 06. 2017 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč