Ľuborečská hostina 29.10.2016

Obec Ľuboreč Vás pozýva na

Ľuborečskú hostinu

29.10.2016

 • 12:30 - 13:15 Prehliadky evanjelického kostola
 • 14:00 Divadlo Štefana Kvietika s hrou "Halúzka moja",
  Základná umelecká škola Opatová,
  Folklórny súbor Ipeľ, Vidovenky
  Programom Vás budú sprevádzať ľudoví rozprávači Mária Kropáčová a Juraj Matiaš.
  Občerstvenie po výstúpení folklórneho súboru.

30.10.2016

 • 11:30 Slávnostné božie služby

 

Polovnícke dni

Obecné zastupiteľstvo 07.09.2016

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 07. 09. 2016 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč