Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností

Obec Ľuboreč vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností, podmienky verejnej súťaže sú zverejnené v priloženom dokumente.

Obecné zastupiteľstvo 08. 02. 2017 o 17:00 hod.

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v stredu 08. 02. 2017 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

 

Obecné zastupiteľstvo 14.12.2016 o 17:00 hod.

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v stredu 14. 12. 2016 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč