Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností

Obec Ľuboreč vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností, podmienky verejnej súťaže sú zverejnené v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč