Obecné zastupiteľstvo 21.06.2017 o 17:00 hod.

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v stredu 21. 06. 2017 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč