Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Obec Ľuboreč v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Informácia sa nachádza v priloženom dokumente.

 

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč