Oznámenie

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

Obec Ľuboreč ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), týmto v súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

 

o z n a m u j e

 

začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona na ochranu prírody a krajiny na návrh žiadateľa Ing. Miroslava Stanku, bytom A. Bernoláka 7, 984 01 Lučenec zo dňa 12. 07. 2013 a to 6 ks topoľov s obvodom kmeňa 100 cm rastúcich na parcelách CKN č. 418/6 a 418/4 k. ú. Ľuboreč vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu padania konárov stromov, čím majú ohrozovať majetok a zdravie žiadateľa.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu Obecný úrad Ľuboreč, Ľuboreč 138, 985 11 Halič alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

                                                                                                          Mgr. Marcel Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Zverejnené: 16. 07. 2013

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč