Oznámenie 31.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín v priloženom súbore

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč