Obecné zastupiteľstvo 13.03.2019 o 17:00 hod

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v stredu 13. 03. 2019 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč