Oznam k vykurovaciemu obdobiu

Prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Tu je niekoľko podmienok, vypracovaných Okresným riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Lučenec, dodržiavaním ktorých predídete vznikom požiarov.

 

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč