Oznámenie

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč