Rozpis odvozu smetí pre rok 2014

V sekcii dokumenty nájdete rozpis odvozu TKO a separovaného odpadu .

 

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč