3.ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku

Vyhlasuje sa 3. ročník tejto súťaže!

V mesiaci jún bude trojčlenná komisia sledovať estetiku, výsadbu a celkový vzhľad jednotlivých predzáhradiek, ako ai údržbu a čistotu nádvoria a ich súlad s okolitým prostredím.

Prvé tri miesta v súťaži si odnesú finančné poukazy.

Víťazi budú zverejnení spolu s fotografiami ich krásnych a zaujímavých záhradiek, predzáhradiek a kúsku ich JA na úradnej tabuli obce, ako aj na webovej stránke obce, aby si mohli naši známi a aj rodiny všade po svete pozrieť víťazné fotografie.

 

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč