Nočné prechádzky na hrade Modrý Kameň 19.07.2014

Už od 9:00 hod do 18:00 hod sa môžu návštevníci hradu zapojiť do hľadania pokladu. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek spolu s Horalkami ukryli v areáli hradu poklad, po odhalení indícií a nájdení pokladu bude každý návštevník odmenený. Príďte sa zabaviť a zapojiť do hľadania pokladu či do súťaže o atraktívne výhry.

Júlové nočné prechádzky na hrade v Modrom Kameni otvorí o 18:00 hod Divadlo z domčeka, s bábkovým predstavením „O Kozliatkach˝.

O 19:00 hod odohrá predstavenie „Cisárove nové šaty˝ divadelný súbor Clipperton.

O 21:00 na nádvorí kaštieľa odohrá koncert folk-rocková skupina Cover Bridge.

Vstupy do expozícií budú od 18:00 hod. oživené o animácie na tému „Život pred sto rokmi˝ a na zrúcanine starého hradu sa prostredníctvom programu „Letom stredovekom˝ dozvieme, ako sa žilo na hrade v 13. storočí. Počas podujatia budú sprístupnené bábkarské tvorivé dielne s možnosťou vyskúšať si vodenie rôznych typov bábok. Pre detských návštevníkov máme na nádvorí pripravené dielne pre šikovné ručičky - kresba najobľúbenejšej hračky a maľovanie na tvár.

Podujatie sa koná v sobotu 19. júla 2014, od 18:00 do neskorej noci.

Viac informácií na www.snm.sk, prípadne telefonicky na 047 24 54 100.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč