Obecné zastupiteľstvo 20.07.2016 o 17:00

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 20. 07. 2016 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč