Obecné zastupiteľstvo 10.08.2016 o 17:00 hod.

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 10. 08. 2016 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč