Súčasnosť

Základné informácie

Samosprávny kraj Banskobystrický
Okres Lučenec
Región Novohrad
Počet obyvateľov k 31.12.2009 337
Rozloha 3167 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1271

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť

  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Pohostinské odbytové stredisko

Príroda a okolie

Obec leží na východnom okraji Krupinskej výšiny v plytkej, kotlinkovite rozšírenej doline potoka Ľuboreč. Nadmorská výška v strede obce je 250 m n. m. a v chotári 215 - 716 m n.m.
Chotár tvoria dolinami rozčlenené ploché na severozápade sa dotýkajúce chrbty z andezitických tufitov a útržkov lávových andezitových prúdov Javoria. Prevažne bukom je zalesnený sever od obce. Má hnedé lesné pôdy.

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč