Informácia o úrovni vytriedenia KO

Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente

Obecné zastupiteľstvo 13.02.2019 o 17:00 hod

Pozývame Vás na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v stredu 13. 02. 2019 o 17:00 hod. Informácie o programe rokovania nájdete v priloženom dokumente.

Oznámenie 31.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín v priloženom súbore

Copyright © 2013 - obec Ľuboreč